– Tilburg voor Cultuur –

Onderzoek en conceptontwerp

Het Project

Afstudeeronderzoek voor Tilburgvoorcultuur.nl

De reden voor dit afstudeeronderzoek is in de eerste plaats te vinden in de signalen die ik met mijn bedrijf TheaterTop kreeg in de zoektocht naar potentiële financiers voor het jaarlijkse podiumkunstproject in Tilburg. Er werd vanuit verschillende hoeken geduid op het grote financieringsprobleem binnen de kunstensector: het feit dat de overheid de subsidiekraan niet meer vol open heeft staan, dat het bedrijfsleven moeilijk tot sponsoring over kan en daarom wil gaan, en dat het publiek niet bereid is om zomaar aan de steeds hogere wordende prijs van een toegangskaartje te voldoen. Om diezelfde reden kwam TheaterTop in contact met Cultuurfonds Tilburg: om door middel van crowdfunding het jaarlijkse project voor een deel te financieren.

Uit het contact met de betrokkenen bij het Cultuurfonds én in de media (“Tilburg voor Cultuur had betere start verwacht”, Brabants Dagblad, februari 2013[1]), kwam echter naar voren dat Cultuurfonds Tilburg en het bijbehorende crowdfundplatform www.tilburgvoorcultuur.nl een moeilijke opstartfase kende.

Cultuurfonds Tilburg heeft een autonoom platform gecreëerd en is lokaal georiënteerd, zonder samenwerking met centrale en/of landelijke crowdfundplatforms. Het lokale crowdfundplatform werkt vanuit verschillende invalshoeken nog niet naar behoren en de reden hiervoor ligt vooralsnog in het midden. Het probleem lijkt inherent te zijn aan het feit dat het fonds opstartende is, maar men streeft naar een goed werkend platform en dus naar een antwoord op de vraag:

Welke factoren zijn voor Cultuurfonds Tilburg van belang om op lokaal niveau crowdfunding op te zetten?

Neem gerust contact op voor een samenvatting van mijn onderzoek en tevens het antwoord op de hoofdvraag. Verder is hier ook het concept in beschreven wat ik heb bedacht om de naamsbekendheid van het crowdfundplatform www.tilburgvoorcultuur.nl te vergroten binnen Tilburg en hoe er vervolgens meer traffic van potentiële donateurs richting de website gegenereerd kan worden.

Fast Facts

Opdrachtgever:
Cultuurfonds Tilburg

Begeleiding:
Rob van Steen

Werkzaamheden:
Literatuur en experimenteel onderzoek, Concept ontwikkeling en ontwerp

Website:
www.tilburgvoorcultuur.nl

Foto’s

Video’s

Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.